نظر حلی خانی برای کتاب رژیم قلیایی

رژیم قلیایی
عایشه گل چوروحلو، مسعود علی نژاد
۸۹ رای
حلی خانی
۱۳۹۸/۹/۸
کتاب خوبیه. به شرطی که بتونی عمل کنی
هیچ پاسخی ثبت نشده است.