نظر همای غنی برای کتاب فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی

فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی
فریدون ناصری
(۲۲ رای)
همای غنی
۱۳۹۸/۹/۲۳
کتابی مرجعی که برای مراجعه اولیه نسبتا خوبه
هیچ پاسخی ثبت نشده است.