نظر بهار صمدی برای کتاب میدگارد 4: نفرین مهتاب

میدگارد 4: نفرین مهتاب
احمدرضا صالحی
۸۹۸ رای
بهار صمدی
۱۳۹۸/۹/۲۴
واقعا عالی بود ولی جای حساس داستان تموم شد، من وقتی دیدم نوشته ادامه دارد، خشکم زد، ینی خخخیلی ضد حال بود، کاش جلد ۵ زود تر منتشر بشه
sobhan mohammadi
۱۳۹۹/۶/۲۶
موافقم