نظر Damon D برای کتاب صوتی انسان در جستجوی معنا

انسان در جستجوی معنا
ویکتور فرانکل، امیر لاهوتی
۳۶۲ رای
Damon D
۱۳۹۸/۱۰/۶
کتابی با تجربه واقعی درد و رنج و معنای زندگی
هیچ پاسخی ثبت نشده است.