نظر Soheil Sabaghian برای کتاب تغییر فرهنگی اجتماعی

تغییر فرهنگی اجتماعی
مژگان دستفال
(۲ رای)
Soheil Sabaghian
۱۳۹۸/۱۰/۱۰
کتاب مفیدوسازنده است
راحیل بهزادی
۱۴۰۰/۸/۱۹
بله