نظر علی باغبانی برای کتاب صوتی سه شنبه خیس

سه شنبه خیس
بیژن نجدی، مهدی رضایی
(۱۷۴ رای)
علی باغبانی
۱۳۹۸/۱۰/۱۳
متن قوی است. روایت آن بهتر بود با احساس بیشتری صورت میگرفت...
هیچ پاسخی ثبت نشده است.