نظر رضا شمشکی برای رمان شمس و طغرا

رمان شمس و طغرا
محمدباقر میرزا خسروی
(52 رای)
رضا شمشکی
۱۳۹۸/۱۰/۱۸
یک رمان زیبای ایرانی بدون موضوع تکراری
هیچ پاسخی ثبت نشده است.