نظر شهره آزاد برای کتاب صوتی انسان در جستجوی معنا

انسان در جستجوی معنا
ویکتور فرانکل، امیر لاهوتی
۳۶۸ رای
شهره آزاد
۱۳۹۸/۱۰/۲۵
تاثیرگذار و واقعی
هیچ پاسخی ثبت نشده است.