نظر مینو حسن زداه برای کتاب الگوریتم و فلوچارت

الگوریتم و فلوچارت
عبدالحمید جهانگیری، افشین امینی
۲۵ رای
مینو حسن زداه
۱۳۹۸/۱۱/۶
همیشه الگوریتم و فلوچارت کسل کننده برام بود ولی این کتاب ادم جذب میکرد. برای شروع برنامه نویسی یادگیری الگوریتم این کتاب گزینه خوبی بود.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.