نظر mohammad ali Ghanbari برای کتاب مبانی خودآموز زبان

مبانی خودآموز زبان
زهرا شیخی، آوا مناخانی
(63 رای)
mohammad ali Ghanbari
۱۳۹۸/۱۱/۶
فصل اشتباهات رایج خیلی مفید بود، تمام اشتباهاتی که خودم میکردم اینجا نوشته شده بود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.