نظر Cris Ronaldo برای رمان چمن خونین

رمان چمن خونین
آگاتا کریستی، بهرام افراسیابی
(21 رای)
Cris Ronaldo
۱۳۹۸/۱۱/۲۰
داستان پیچیده و غیر قابل انتظاری داشت..
هیچ پاسخی ثبت نشده است.