نظر مهدی محمدحسینی برای کتاب صوتی انسان در جستجوی معنا

انسان در جستجوی معنا
ویکتور فرانکل، امیر لاهوتی
۲۸۳ رای
مهدی محمدحسینی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
این کتاب بسیار تاثیر گذار بوده و به نظر بنده دوستانی که تمایل به خودشناسی دارند این کناب میتواند کمک بسیار بزرگی به این امر کند
هیچ پاسخی ثبت نشده است.