نظر Hemmat .N برای کتاب گویش لری از واج تا جمله

گویش لری از واج تا جمله
احمد بارانی
(۱۷ رای)
Hemmat .N
۱۳۹۴/۱۲/۱۴
کتاب نسبتأ خوبی است.
فرامرز نادرخانی
۱۴۰۱/۱/۴
چرا کتاب خوبی است