نظر samane Momeni برای کتاب آن بیست و سه نفر

آن بیست و سه نفر
احمد یوسف زاده
(۲۳۸ رای)
samane Momeni
۱۳۹۸/۱۲/۲۰
نمیدونم چی بگم
کتاب فوق العاده ایه
این نوجوون‌ها یه اسوه و الگو هستن برای ماها
اسوه و الگوی مقاومت و شجاعت
هیچ پاسخی ثبت نشده است.