نظر ali ali برای کتاب صوتی مدیر مدرسه

مدیر مدرسه
جلال آل احمد، وحید فقیهی
(۵۳ رای)
ali ali
۱۳۹۸/۱۲/۲۶
خیلی زیبا پ دلنشین، یاد روز‌های مدرسه افتادیم و ان روزگار
هیچ پاسخی ثبت نشده است.