نظر بانو شیرازی برای کتاب صوتی بامداد خمار

بامداد خمار
فتانه حاج سید جوادی، شیما درخشش
۲۸۷ رای
بانو شیرازی
۱۳۹۹/۱/۱۱
واقعا عالی، هم داستان و هم اجرای آن
هیچ پاسخی ثبت نشده است.