نظر اورنگ مقدم برای کتاب قدرت حال

قدرت حال
اکهارت تله، غزال رمضانی
(۱۱۵۷ رای)
اورنگ مقدم
۱۳۹۵/۱/۶
موضوع جالبی داشت. اما ابهام در بیان دیدگاه نویسنده تا آخر کتاب وجود داشت که نمیدانم تقصیر اصل کتاب است یا مترجم؟
هیچ پاسخی ثبت نشده است.