نظر مانی معصومی راد برای کتاب گویش لری از واج تا جمله

گویش لری از واج تا جمله
احمد بارانی
(۱۷ رای)
مانی معصومی راد
۱۳۹۵/۱/۷
کتاب لری در دسته ادبیات پارسی! یا دسته جدا به اسم زبان‌های ایرانی بزنین
نسیم حیدری
۱۳۹۸/۱۱/۱۴
گویش لری یکی از گویش‌های زبان پارسی هست
A Dx
۱۳۹۹/۱/۲۴
لری زبان نیس تعریف زبان گویش گونه لحجه واضحه و به هیچ عنوان لری در دسته زبان قرار نمیگیره و گویشی از فارسیه
فرامرز نادرخانی
۱۴۰۱/۱/۴
لری زبان است نه لهجه