نظر نادیا قاسمی برای کتاب آن بیست و سه نفر

آن بیست و سه نفر
احمد یوسف زاده
(۲۳۸ رای)
نادیا قاسمی
۱۳۹۹/۱/۱۷
کتاب درمورد ۲۳ بچه است کهبیشتر برای نوجوانهای امروزی خوب است که بخوانند وبدانند که در دفاع مقدس بچه‌های هم سن وسال اینها چگونه در جبهه وحتی در اسارت خودشان رابه همه ثابت کردند که خیلی بزرگ هستن
هیچ پاسخی ثبت نشده است.