نظر اندیشه اولادی برای کتاب کمال‌گرایی یا کامل‌گرایی

کمال‌گرایی یا کامل‌گرایی
علی شمیسا
(۵۱ رای)
اندیشه اولادی
۱۳۹۹/۱/۱۷
کناب فوق العاده‌ای هست و برای بسیاری که این خصوصیت رودارند شناخت آن و برخورد مناسب با این شرایط را میسر میکند.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.