نظر بهرام خانکی برای نمایش صوتی سه روایت از زندگی

نمایش صوتی سه روایت از زندگی
یاسمینا رضا، نازی دشتکیان
(۱۷۶۲ رای)
بهرام خانکی
۱۳۹۹/۱/۱۸
این کتاب برای بسیاری از شنوندگان مفید خواهد بود چون به افراد در مورد نوع نگرش و از همه مهمتر شکل ارتباط فرصت تجدید نظر می‌دهد. مهم اینه با گوش کردن به این کتاب صوتی متوجه میشیم با نگاه موشکافانه تر به روابط. شکل اون بیشتر و با دقت بیشتر نگاه کنیم. خوبه همدیگر را بیشتر درک کنیم.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.