نظر Arezoo Gh برای کتاب صوتی بامداد خمار

بامداد خمار
فتانه حاج سید جوادی، شیما درخشش
۲۸۴ رای
Arezoo Gh
۱۳۹۹/۱/۱۹
زیر چشمی به خواستگارهایم نگاه کردم، به خودم گفتم آیا این خانم‌های متشخص و محترم با همه دنگ و فنگشان به خیالشان هم می‌رسد که من دلباخته نجار محل شده ام؟!ارزش خوندن و داره👌
هیچ پاسخی ثبت نشده است.