نظر فرزانه حاجی موسایی برای کتاب چگونه عاشقانه زندگی کنیم؟

چگونه عاشقانه زندگی کنیم؟
وین دایر، فریبا سبز چمنی
(۲۴ رای)
فرزانه حاجی موسایی
۱۳۹۵/۱/۱۴
کتاب بسیار عالی بود
آرزو رضایی
۱۳۹۵/۱/۱۷
موافقم