نظر Saeed Fathi برای کتاب ارز دیجیتال

ارز دیجیتال
ماروین نیوفیند، مارچین کاسپرچیک
(۴۶ رای)
Saeed Fathi
۱۳۹۹/۱/۲۴
با گوگل ترنسلیت ترجمه شده!
mahdi kamankesh
۱۳۹۹/۹/۲۳
از کجا فهمیدی؟ از کجا معلومه؟