نظر سحر صنعتی برای کتاب صوتی انسان در جستجوی معنا

انسان در جستجوی معنا
ویکتور فرانکل، امیر لاهوتی
۳۶۵ رای
سحر صنعتی
۱۳۹۹/۱/۲۹
اگر فرصت کافی گوش دادن ندارید حتما برای بخش ۲ وقت بزارید عالی بود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.