نظر نفیسه احدی ازاد برای کتاب صوتی انسان در جستجوی معنا

انسان در جستجوی معنا
ویکتور فرانکل، امیر لاهوتی
۳۵۲ رای
نفیسه احدی ازاد
۱۳۹۹/۱/۳۰
کتابی که برای هر انسانی مخصوصا انسانهای ناامید خوندنش عالی و مفید است. کتابی که چندین بار دوست دارید بخوانید. با خواندن این کتاب تجربه و دید انسان به زندگی کاملا عوض و امیدوار میشود.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.