نظر طاهره رنج بر برای کتاب مهتاب عشق

مهتاب عشق
رومن گاری، محمود سلطانیه
(۲ رای)
طاهره رنج بر
۱۳۹۹/۲/۳
روال داستانش خیلی مبهم و نامفهوم بود...
هیچ پاسخی ثبت نشده است.