نظر پری نکویی برای کتاب صوتی مثنوی معنوی (دفتر دوم)

مثنوی معنوی (دفتر دوم)
جلال الدین محمد بلخی، ساعد باقری
(۵۴ رای)
پری نکویی
۱۳۹۹/۲/۵
من کتاب ملت عشق رو صوتی گوش کردم و بسیار لذت بردم از تمام کسانی ک هنرمندی کردن و با ناطق زیبا این کتاب را عرضه کردن صمیمانه سپاسگزارم
یلدا جلال ابادی
۱۳۹۹/۹/۲۱
به به