نظر سامان صیدی بانی برای کتاب کاربرد رایانه در مدیریت و حسابداری

کاربرد رایانه در مدیریت و حسابداری
فاطمه عبدی سقاواز، یوسف عباس نژادورزی
(55 رای)
سامان صیدی بانی
۱۳۹۹/۲/۷
منبعی عالی و درجه یک در آموزش ورد و پاورپوینت.
Ramzan Abbasnejad
۱۳۹۹/۲/۸
با تشکر
البته اکسس، اکسل و اینترنت را نیز آموزش میدهد