نظر مهدیه خادمیان برای کتاب داعشی خاطرخواه

داعشی خاطرخواه
هاجر عبدالصمد، ستار جلیل زاده
۵۲ رای
مهدیه خادمیان
۱۳۹۹/۲/۸
من وقتی میخوندم حس خوبی داشتم هیجان داشتم اما الآن که به آخرش رسیدم به نظرم بیخود تموم شده نمیخوندم هم چیزی رو از دست نمیدادم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.