نظر فرزانه نجاری برای کتاب ییلاق انگلیسی

ییلاق انگلیسی
مارک دوگن، پرویز شهدی
(۸ رای)
فرزانه نجاری
۱۳۹۹/۲/۱۱
تعریف سه زندگی متفاوت از اشخاص متفاوت برای من جالب بود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.