نظر ایوب بایزی برای کتاب هفت اورنگ جامی

هفت اورنگ جامی
عبدالرحمن بن احمد جامی
(۲۷۲ رای)
ایوب بایزی
۱۳۹۵/۲/۱
عبدالرحمان جامی کسیه که ادب فارسی بهش مدیونه
هیچ پاسخی ثبت نشده است.