نظر پیمان قربانی برای کتاب صوتی انسان در جستجوی معنا

انسان در جستجوی معنا
ویکتور فرانکل، امیر لاهوتی
۴۰۳ رای
پیمان قربانی
۱۳۹۹/۲/۱۶
صدا گذاری و گوینده عالی کتاب هم بسیار توسیه شده
هیچ پاسخی ثبت نشده است.