نظر کاربر کتابراه برای کتاب صوتی پیامبر و رازهای دل

پیامبر و رازهای دل
جبران خلیل جبران، مسیحا برزگر
(۱۲ رای)
کاربر کتابراه
۱۳۹۹/۲/۲۲
انچه از دل براید لاجرم بردل نشیند. جبران و برزگر هردو مبلغ عشق و حقند
هیچ پاسخی ثبت نشده است.