نظر سمانه فلاحت کار برای کتاب سبک شناسی در معماری داخلی

سبک شناسی در معماری داخلی
محمدرضا مفیدی
(96 رای)
سمانه فلاحت کار
۱۳۹۹/۳/۱۰
کتاب مفید و مناسبی هست برای آشنایی با اصول هر سبک و توصیه اکید دارم که حتما مطالعه شود.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.