نظر Meysam Saleh برای کتاب صوتی انسان در جستجوی معنا

انسان در جستجوی معنا
ویکتور فرانکل، امیر لاهوتی
۳۹۶ رای
Meysam Saleh
۱۳۹۹/۳/۱۵
کتابی تاثیرگذار است
هیچ پاسخی ثبت نشده است.