نظر مهدی گوهرریز برای کتاب صوتی مثنوی معنوی (دفتر دوم)

مثنوی معنوی (دفتر دوم)
جلال الدین محمد بلخی، ساعد باقری
(۵۴ رای)
مهدی گوهرریز
۱۳۹۹/۴/۱
بسیار عالی و پر بار است این کتاب
هیچ پاسخی ثبت نشده است.