نظر علی صفری برای کتاب هفت اورنگ جامی

هفت اورنگ جامی
عبدالرحمن بن احمد جامی
(۲۷۲ رای)
علی صفری
۱۳۹۵/۲/۲۷
عالی دستتون درست
هیچ پاسخی ثبت نشده است.