نظر الهام. ت برای کتاب بعد از من

بعد از من
امیلی بلیکر، سوما زمانی
۳۵ رای
الهام. ت
۱۳۹۹/۴/۹
میدونم بعضی دوستان ترجیح میدن چیز بیشتری بنویسم اما فقط میتونم بگم رمان قشنگی بود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.