نظر M A برای کتاب The Old Man and the Sea (پیرمرد و دریا)

The Old Man and the Sea (پیرمرد و دریا)
ارنست همینگوی
(164 رای)
M A
۱۳۹۹/۴/۱۲
معنای واقعی کلمه عالی هستش
هیچ پاسخی ثبت نشده است.