نظر مهدی عزیزی برای کتاب صوتی بامداد خمار

بامداد خمار
فتانه حاج سید جوادی، شیما درخشش
۲۸۶ رای
مهدی عزیزی
۱۳۹۹/۴/۱۷
یکی از بهترین رمانهایی که خوندم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.