نظر بهرام معصومی برای کتاب کاربرد رایانه در مدیریت و حسابداری

کاربرد رایانه در مدیریت و حسابداری
فاطمه عبدی سقاواز، یوسف عباس نژادورزی
(55 رای)
بهرام معصومی
۱۳۹۹/۴/۳۰
کتابها کاربردی و آموزنده هستن
Ramzan Abbasnejad
۱۳۹۹/۸/۲۸
سلام و تشکر