نظر مریم امیری برای رمان تنها من 2

رمان تنها من 2
سیمین شیردل
(۱۳ رای)
مریم امیری
۱۳۹۹/۵/۷
نویسنده با بسیاری از موارد آشنایی نداشت مثل بیماری سرطان خون، ویزای انگلیس و خیلی مواردی از این دست. برای همین بسیار داستان ضعیفی بود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.