نظر بلاش ثابت ابراهیمی برای کتاب پرانا هاله درمانی

پرانا هاله درمانی
آتریا، جمشید هاشمی
(۸۴ رای)
بلاش ثابت ابراهیمی
۱۳۹۹/۵/۱۴
خوب هست اما کاش علمی تر بررسی شود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.