نظر Mahdi Karbasi برای کتاب جن: مطالعات قرآنی و روایی درباره جن

جن: مطالعات قرآنی و روایی درباره جن
...
(50 رای)
Mahdi Karbasi
۱۳۹۹/۵/۱۹
ممنون کتاب خوبی بود
Mahdi Karbasi
۱۳۹۹/۵/۱۹
😄😄😄😄😄