نظر موسی بادامچی زاده برای کتاب صوتی انسان در جستجوی معنا

انسان در جستجوی معنا
ویکتور فرانکل، امیر لاهوتی
۴۰۰ رای
موسی بادامچی زاده
۱۳۹۹/۵/۲۱
باید با تمرکز بالا گوش داده شود.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.