نظر فاطمه بلندرفتار برای کتاب صوتی 1984

1984
جورج اورول، صالح حسینی
(۴۸۲ رای)
فاطمه بلندرفتار
۱۳۹۹/۵/۲۲
کتاب خیلی بار معنایی دارد. برای کسانی که قصد سرگرم شدن را دارند توصیه نمیکنم نیمه کتاب خسته کننده و بدون کشش است. ولی بسیار پر نکته. و خیلی از ماها برامون شرایط داستان قابل لمس هستش.
صدای گوینده عالی
مدام صداش توی گوشم است.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.