نظر عارفه مومن زاده برای کتاب مادربزرگ سلام رساند و گفت متاسف است

مادربزرگ سلام رساند و گفت متاسف است
فردریک بکمن، نیلوفر خوش زبان
(۴۷ رای)
عارفه مومن زاده
۱۳۹۹/۵/۲۲
اولش به نظر پیچیده تخیلی میومد
ولی بعدش پیچیده جالبی شد
هیچ پاسخی ثبت نشده است.