نظر فاطمه عزیزپور برای کتاب گلناز

گلناز
مرضیه حجازی
(۴۷ رای)
فاطمه عزیزپور
۱۳۹۹/۵/۲۳
خیلی کتاب خوبی بود وبه رسم و رسومات دوران قدیم خیلی پرداخته بود. کل کتاب فقط یا داشت بچه میاورد یا بچه شوهر میداد😂😂
سرنوشت عباس چیشد😏بعد مهلا دوباره ازدواج کرد یا نه؟
هیچ پاسخی ثبت نشده است.