نظر فری ملی برای کتاب ساکت باش و گوش کن

ساکت باش و گوش کن
تیلمن فرتیتا، شادی فروتنیان
۲۴ رای
فری ملی
۱۳۹۹/۵/۳۱
بسیار عالی و فصیح به نکات مهمی اشاره دارد.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.